Als u het even niet meer weet

Beschikt u over voldoende kennis en heeft u de tijd om zelf de projectbegeleiding op u te nemen. Dan heeft u ons dus eigenlijk niet nodig! Wanneer u alles zelf kunt, kunt u achteraf alleen maar meer trots zijn op uw eigen woning, uw nieuwe thuis. Mochten er echter onderdelen zijn die u toch liever uitbesteedt om wat voor een reden dan ook, kunnen wij u in elk onderdeel van het project helpen.
Wij maken een verschil tussen advies- en managementwerkzaamheden. Onder advieswerkzaamheden vallen bij ons "losse" werkzaamheden en bij management bieden wij onze diensten aan per fase aan.

Management;
Dit houdt in dat wij actief meedenken en meewerken in de fase waarin u ons graag wilt betrekken en geen rol spelen in de fases die u zelf kunt en wilt oppakken.
Wij hanteren de volgende fasering binnen een project.

  • Initiatieffase
  • Ontwerpfase (VO en DO)
  • Vergunningsfase
  • Bouwvoorbereidingsfase
  • Uitvoeringsfase
  • Nazorgfase

Ook is het mogelijk om bijv. tijdens het gehele traject het financiële gedeelte te bewaken.

Advies;
Misschien loopt u tijdens het project tegen punten of onderdelen aan waar u niet helemaal goed raad mee weet. Bijv. waar moet ik op letten bij de controle van de tekeningen? Is de voorstelde wijzigingen van de architect of aannemer wel zo wenselijk voor mij? De aannemer geeft aan meerwerk te moeten uitvoeren en hiervoor betaald wil hebben, is dit terecht?
Zo zijn er nog een heleboel andere situaties aan te geven waarin u graag gericht advies kunt gebruiken. De advieswerkzaamheden zullen op uurbasis tegen een vooraf overeengekomen tarief worden uitgevoerd.